Dilluns, 6 de desembre de 2021

Política de privacitat

 

Política de privacitat

Les societats TRANSPORTS DE BARCELONA, SA, FERROCARRIL METROPOLITÀ DE BARCELONA, SA, i PROJECTES I SERVEIS DE MOBILITAT, SA (en endavant, TMB quan s'esmentin conjuntament), mantenen una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus usuaris i es comprometen a protegir-les. Aquesta protecció s'estén a tot el que fa referència a la recollida i l'ús de la informació facilitada a través d'internet.

En aquest sentit, TMB garanteix, en els termes que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que farà servir confidencialment les dades personals dels usuaris, i que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i es tractaran les dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar que hi accedeixin tercers no autoritzats.

A tal efecte, TMB garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu oportunes a les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers amb dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament (RLOPD). Això no obstant, TMB pot comunicar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que consti als seus arxius, mitjançant els seus sistemes informàtics, quan li ho demanin de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables a cada cas.

Les dades de caràcter personal facilitades al formulari s'incorporaran als fitxers de TMB amb la finalitat única de facilitar els serveis i la informació sol·licitats. L'usuari pot exercir els seus drets d'accés, oposició, rectificació i cancel·lació. Per fer-ho, s'ha d'adreçar a TMB enviant un correu electrònic a atencioclient@tmb.cat, o bé per correu postal al domicili social de TMB: carrer 60, número 21-23, sector A, Polígon Industrial de la Zona Franca, 08040 de Barcelona. Al correu ha d'indicar com a referència: "Exercici de drets LOPD".

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB