Dilluns, 6 de desembre de 2021

El CON inicia el procés de certificació de qualitat

 

CON Zona Franca / TMB

El CON inicia el procés de certificació de qualitat

Reforcem el nostre compromís d’oferir un servei de qualitat als nostres ciutadans.

CON Zona Franca / 27.03.12 - 15:31h

El CON de Zona Franca es planteja durant el 2012 el repte d’assolir les certificacions ISO 9001 i 13816, seguint la línia d’altres centres de TB. En aquest projecte caldrà destacar especialment la col·laboració i la dedicació de tot el personal i els comandaments del centre, així com la de totes les persones d’altres unitats de TMB implicades, que faran possible aconseguir aquesta fita.

"Cal destacar la col·laboració i la dedicació de tot el personal i els comandaments del centre".

En aquest projecte caldrà destacar especialment la col·laboració i la dedicació de tot el personal i els comandaments del centre, així com la de totes les persones d’altres unitats de TMB implicades, que faran possible aconseguir aquesta fita.

Cal destacar que el referencial europeu UNE-EN 13816 fomenta l’apropament de la qualitat a la gestió del transport públic mostrant un interès especial en les necessitats i les expectatives dels clients. Aquesta norma europea especifica els requisits de qualitat en matèria de:

 • Servei ofert
 • Puntualitat i regularitat
 • Accessibilitat
 • Informació al públic
 • Atenció al client
 • Confort
 • Seguretat
 • Respecte pel medi ambient

El compliment d’aquets requisits serveix com a criteri per a la certificació de la qualitat del servei de transport públic de viatgers i estableix una nova base per a la millora dels sistemes i els serveis de transport col·lectiu amb criteris de mesura complementaris a la ISO 9001.

La creixent complexitat social i les seves repercussions en la mobilitat i la sostenibilitat de l’àrea metropolitana de Barcelona, i la necessitat donar resposta als compromisos adquirits amb les administracions, exigeixen de TMB una millora contínua de la gestió i un enfocament decididament orientat a satisfer les necessitats i les expectatives dels ciutadans.

TMB considera que la qualitat és una eina que contribueix a fer front als principals reptes definits en la seva missió i visió.

Aquestes certificacions no són una finalitat en si mateixes, sinó un mitjà per aconseguir el que s’ha descrit sense que això signifiqui posar traves farragoses en el nostre quefer diari.

Les normes ISO d’aplicació no han de suposar més feina burocràtica ja que, si fos així, pràcticament estarien condemnades al fracàs perquè ens farien perdre, en certa manera, la pista de l’objectiu real del nostre treball diari. Així mateix, s’ha de comptar amb la flexibilitat d’aquestes normes per incorporar els canvis de l’entorn, especialment els relacionats amb les tecnologies de la informació.

La política de qualitat a TMB es basa en els criteris següents:

 • Ha de considerar la satisfacció de les necessitats i les expectatives dels ciutadans com a objectiu prioritari.
 • Ha de donar valor afegit a la gestió operativa i ha d’ajudar a gestionar els recursos de manera eficaç i eficient, optimitzant-ne els recursos.
 • Ha de tenir el compromís i la implicació de la Direcció i la participació i la motivació de totes les persones de l’organització.
 • Ha de tenir una visió integradora de l’empresa i global del servei, fent partícips els proveïdors en el procés de millora.
 • Ha de ser flexible per adaptar-se als possibles canvis de l’entorn, incorporant les innovacions i les noves tecnologies.

 

Compartir:

Informació relacionada

Seccions
Institucions
TMB
Llocs
Servei
Bus
Conceptes
Anys

GenTMBapp

Club GENTMB

Club GenTMB